Veilig en gezond thuiswonen

Single Page

Corona-update

Extra ondersteuning voor zorgpersoneel

Er zijn momenteel diverse initiatieven waar mensen in een kwetsbare positie op terug kunnen vallen, zoals het doen van boodschappen of het bieden van een luisterend oor. Dit gebeurt zowel op lokaal niveau door welzijnsorganisaties als vanuit het landelijke Rode Kruis. Uiteraard willen ook wij onze maatschappelijke steen bijdragen aan deze hectische coronaperiode. Hierbij richten we ons primair op ondersteuning van de zorgverleners. Voor de komende periode hebben we menskracht vrijgemaakt om samen met uw zorgmedewerkers cliënten extra in de gaten te houden.

Klik hier voor meer informatie over onze dienstverlening.

Voor nu is het belangrijk dat uw cliënten aandacht, rust en veiligheid krijgen. En uw personeel iets ontlast wordt. Daar helpen we graag bij.

Neem nu direct contact met ons op:


Digitale ondersteuning bij COVID-19 (Coronavirus)
Onze dienstverlening is momenteel ook te vinden op Zorg van Nu, een initiatief van het Ministerie van VWS. Klik hier voor meer informatie over leveranciers die extra hulp bieden voor digitale zorg en ondersteuning op afstand vanwege de uitbraak van COVID-19. 

Hoe werkt VirtueleThuiszorg in de praktijk? 
Op zorgvannu.nl staat een interessant artikel over de praktische kant van VirtueleThuiszorg. Hier vind je informatie als hoe werkt het en voor welke cliënten is het geschikt? 

Veilig thuis voor ouderen die zelfstandig wonen
Ook als mantelzorger vraagt de Coronacrisis om aanvullende manieren van communicatie, en wel nu. 

ICT&Health publiceerde onlangs concrete toepassingen van digitale communicatie tussen zorg en patiënt en die eenvoudig en snel te gebruiken zijn in en om de zorg. Met de zorgdiensten en welzijnshulpmiddelen van Nettie houden zorgmedewerkers dit in de gaten. Klik hier voor het complete artikel.