Veilig en gezond thuiswonen

Post

Gezondheid &Co: Virtuele Thuiszorg geeft rust en een veilig gevoel

Nettie   •   november 27, 2017   •   0 Reacties

Duizenden mensen in Noord-Nederland voelen zich best vaak eenzaam. En vragen zich met regelmaat af wat er gebeurt als ze vallen of bewusteloos raken. Wie merkt dat op? Wanneer komt er hulp? Virtuele thuiszorg is een nieuwe service waarin dagelijks beeldcontact gekoppeld wordt aan slimme meetapparaten, die ook alarm slaan bij calamiteiten. In dit artikel lees je wat Virtuele Thuiszorg precies is en hoe het vergoed kan worden.

Bron: Gezondheid &Co, Dagblad van het Noorden, Leeuwarden Courant   Dementie, diabetes, depressie, beperkingen. Er zijn veel voorbeelden te bedenken van situaties waarin mensen baat hebben bij virtuele hulpmiddelen, zoals het zorghorloge, als toevoeging op thuiszorgmiddelen. Ook beeldbellen kan een middel zijn dat wordt ingezet als iemand minder mobiel is of geïsoleerd dreigt te raken. Zo heeft een echtpaar het onlangs verbouwde huis van hun dochter via beeldbellen kunnen bewonderen.

LAAGDREMPELIG

,,Qua techniek zijn zowel het zorgalarm als beeldbellen heel laagdrempelig. En in het voorbeeld van het echtpaar dat beeldbelt met hun dochter is het prachtig om te zien hoe mensen opleven van deze slimme techniek.” Janiene de Lange was lange tijd actief in het bedrijfsleven. Ze maakt de overstap naar het sociaal domein in mei van dit jaar zeer bewust en is sindsdien Operationeel Directeur bij Virtuele Thuiszorg Nederland (VTZN).  

VEILIG EN COMFORTABEL

Thuiszorg, en dus ook de virtuele variant, is er op gericht om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. De bejaardentehuizen van vroeger kennen we niet meer. Van mensen wordt verwacht dat ze langer zelfstandig blijven wonen, al dan niet ondersteunt door een mantelzorger. ,,Langer klopt, maar ook veilig en comfortabel zijn belangrijke eisen”, benadrukt Janiene. ,,De regie ligt in ieder geval altijd bij de persoon zelf, maar thuiszorgorganisaties hebben ook contact met het netwerk, waaronder mantelzorgers. Zelf een taxi regelen, hulp inschakelen bij het doen van boodschappen of hulp krijgen bij het gebruik van een computer: als iemand zich zelfstandiger voelt, gaat hij zich daar ook naar gedragen.”

VEEL MOGELIJKHEDEN

In het starterspakket van VTZN zitten het slimme zorghorloge en een GPS tracker. Het horloge meet de lichaamsfunctie en geeft alarm als het afwijkend van het normale patroon is. Voor iemand die zorg nodig heeft, of dat nu een man van 73 is die dementeert of een jongen van zestien met een dwarslaesie, is het fijn om te weten wie je vindt en wanneer, mocht het eens misgaan.Janiene: ,,Het mooie van de ontwikkelingen op het gebied van IT en slimme technologie is, dat ze niet stilstaan. Er zijn veel mogelijkheden.”

UITDAGINGEN IN DE ZORG

Zorginstanties en ook Janiene hebben een duidelijk beeld bij wie er bij kunnen dragen in de kosten. Zo kunnen gemeentes meer naar het verdelen van de verschillende potjes kijken,” noemt ze als voorbeeld. ,,Je kunt zorgbudgetten vanuit de WMO beschikbaar stellen, maar een particulier kan zaken ook vanuit zijn eigen PGB betalen. En voor verzekeraars en verpleegkundigen geldt: kosten drukken betekent ook kijken naar of je voldoende verpleegkundigen hebt, die vervolgens effectiever en efficiënter in worden gezet. Als het zorghorloge zegt: deze cliënt is iedere dag om 8.00 uur wakker, laat de verpleegkundige dan niet regelmatig om 8.00 uur voor een gesloten deur staan. Half negen is dan effectiever én efficiënter.” Virtuele thuiszorg is zo voor iedereen interessant, benadrukt Janine. ,,Over wie maak je je zorgen en waarom? Dáár gaat het bij virtuele thuiszorg om.” Voor mogelijke vergoedingen en aanvragen, ga naar www.virtuelethuiszorg.nl of bel 085-047 35 57

Doet u met ons mee?

Virtuele Thuiszorg Nederland (VTZN) gaat in gesprek met u om bij de gemeenten en zorgverzekeraars een vergoeding voor virtuele thuiszorg te bewerkstelligen. Heeft u of een naaste baat en behoefte aan ondersteuning bij ziekte of revalidatie, bij het doorbreken van eenzaamheid of isolement, of bij de mantelzorg van uw geliefde, meld u dan nu geheel gratis aan.   Goed te weten: onze ‘handtekeningactie’ geldt natuurlijk ook voor mensen in de rest van Nederland. meld je dus snel aan op virtuelethuiszorg.nl