Veilig en gezond thuiswonen

Single Page

VirtueleThuiszorg

MobileCare biedt met VirtueleThuiszorg © de verandering waarom de zorg vraagt. In lijn met het rapport van RVZ richt het ecosysteem zich op gezondheid en gedrag. MobileCare creëert voor zorgorganisaties een holistisch eco-systeem rondom de client en zorgteam. De zorgteams worden geheel ontzorgt. Hierbij implementeert MobileCare op basis van het cliënten- en zorgprofiel en volledig turn-key faciliteert een redesign van zorgprocessen. Hiermee worden doelmatigheid doelstellingen gerealiseerd van tussen de 10% en 15%  meer cliënten per zorgteam met hetzelfde aantal fte.

Het ecosysteem ondersteunt personen in een kwetsbare positie om langer ‘zelfstandig’ thuis te kunnen blijven wonen. Dit wordt gedaan door de inzet en koppeling van bestaande technieken voor het monitoren en meten van cliënten. Daarnaast door het betrekken en activeren van het sociale netwerk en tot slot door persoonlijke beeldcontact. Het beeldcontact richt zich voornamelijk op primaire en secundaire preventie. Echter is primaire en secundaire preventie niet altijd mogelijk. In dat geval kan VirtueleThuiszorg © ook ingezet worden als tertiaire preventie of nazorg. In het ecosysteem wordt de cliënt ‘centraal’ gesteld. Daarom wordt er alleen toegepast wat van belang is voor een specifieke cliënt. Organisaties waarbij VirtueleThuiszorg© wordt ingezet zijn o.a. Lelie Zorggroep, Vierstroom Zorg Thuis, Surplus in Breda, Meander Zuid Limburg, Tante Louise, Iriz Zorg en Aafje.

Bekijk hier onze informatie brochure of een analyse opbrengsten 1 jaar VirtueleThuiszorg© in Noord-Oost Groningen.


VirtueleThuiszorg© adresseert de volgende thema’s:
 • Vervangen bestaande analoge systemen
 • Arbeidsmarktkrapte
 • Transformatie naar meer preventie
 • Zelfmanagement
 • Data gestuurde optimalisatie werkprocessen
VirtueleThuiszorg© draagt bij aan:
 • Voorspelbaarheid
 • HR beleid op behoeftes
 • Van re-actief reageren naar preventief signaleren en proactief acteren
 • Volcontinue monitoren van bioritme en welzijn
 • Eerste stappen naar data gestuurd (mede) handelen
 • Data voor procesoptimalisatie
 • Plannen op behoefte
VirtueleThuiszorg© realiseert:
 • Betrokkenheid naasten
 • Passende zorg
 • Autonomie klant
 • Productiviteitsverbetering
 • Koppeling Persoonlijk Gezondheid Dossier
 • Preventie
 • Actief én passief
 • Veilig langer thuiswonen
 • Remedie arbeidsmarktkrapte
 • Optimalisatie efficiëntie ongeplande zorg
 • Beslissen op wat komen gaat
Top 5 opbrengsten cliënt domein:
 • 1. Betere gezondheid en welzijn door preventie
 • 2. Minder sociaal isolement
 • 3. Minder overbelaste mantelzorgers
 • 4. Meer participatie in de samenleving
 • 5. Minder zorgkosten